פיתוח תכניות מותאמות תרבותית למניעת איידס בקרב עולי אתיופיה. קרא עוד>

 

פיתוח תכניות מותאמות תרבותית למניעת, איידס, הריון ומניעת הפסקות הריון בקרב עולי ברית המועצות לשעבר(נושא זה פורסם כספר

 

Shtarkshall, R.A. & Soskolne V. (2000)  Migrant Populations and HIV/AIDS A model for the development and implementation of programs for culturally diverse groups in conditions of cultural transition and cross-cultural interaction: theory, methodology and practice   Paris & Geneva:  UNAIDS and UNESCO

 

מחקר ופיתוח​