הכנת התכנית למניעת איידס לממשלת אלבניה (שליחות מטעם הבנק העולמי) והכשרת כוח אדם למניעה.

 

פיתוח אמצעים רב תרבותיים למניעת איידס והכשרת כח אדם במדינת קוואזולו-נטאל שבדרום אפריקה.  העבודה נעשתה בתקופה של ארבע שנים במשך תקופה של חודש ימים, פעמיים בשנה.  הוכשרו למעלה ממאה וחמישים מנחים לעבודת מניעה במסגרות שונות ופותחו אמצעים הולמים תרבותית לשימושם.

 

אנקדוטה:  עבדנו עם "זקני שבט" על מסרים לאנשים צעירים.  חשוב להבין שבשבט הזולו גברים מתפארים ביחסים עם נשים רבות, דבר שמגביר כמובן את העברת נגיף האיידס במדינה.  ביקשנו מהם מסרים בעלי משמעות תרבותית.  בסופו של היום הם ציירו את הנשק המסורתי של בני הזולו, מגן אליפטי ורומח.  אל הרומח הלבישו קונדום והמסר היה שתפקיד לוחם הזולו הוא להגן על הנשים והילדים והאיידס הוא היום אויב האומה (הזולו מכנים את עצמם האומה) לכן על הגבר לשים קונדום על הרומח שלו.

 

ייעוץ למערכת הבריאות של אזור קומאסי בגאנה לפיתוח מסרים מותאמים תרבותית לשמירה על בריאות.

 

ייעוץ לאוניברסיטת ג'ומו קניאטה בקניה בפיתוח תכנית מוסמך בבריאות הציבור.

 

פיתוח תכנית בבריאות הציבור עם אוניברסיטת אל-קודס ברשות הפלשטינית

יעוץ בינלאומי​